John Bordley Rawls, född 21 februari 1921 i Baltimore, Maryland, död 24 november 2002 i Lexington, Massachusetts, var en amerikansk filosof. Han studerade vid Cornell- och Princetonuniversitetet, där han tog sin Ph. D 1950. Blev 1960 professor vid Massachusetts Institute of Technology, och efter 1962 knuten till Harvard. Hans tänkande var starkt influerat av Kants praktiska filosofi. I sitt huvudverk En teori om rättvisa påpekar han att ingen lyckats formalisera common sense

1449

En dag i etikens fotspår. Dagens fem lektioner har alla haft etik som tema. Det har analyserats case, diskuterats Rawls kontraktsteori och rättighetsteori. Tror att 

Denna situation kallar Rawls "ur­ sprungssituationen" (the original position)4 och den överenskommelse som där nås rör de rättvi­ Kontraktualism, kontraktsteori eller "kontraktarianism", är en morallära och ett politiskt begrepp enligt vilken det moderna samhället huvudsakligen bygger på samhällskontrakt, dvs överenskommelser som individer ingår i för att lättare kunna tillvarata ömsesidiga värden och intressen. Samhället ses hos upplysningsfilosoferna, som Hobbes, Locke och Montesquieu, som ett resultat av individers mervärde i att samarbeta. Kontraktualismen, med dess betoning av den Rawls (1921-2002). Dessa båda har definierats som kontraktsteoretiker. Enligt kontraktsteorin finns ingen på förhand given härskare, utan människan sluter sig frivilligt samman under ett gemensamt styre, baserat på ett socialt kontrakt, för att på så sätt garanteras säkerhet och frihet.8 2.1 Kontraktsteori enligt John Locke samhällsfilosofi syns i John Rawls kontraktsteori A theory of justice. Rawls premierar rättvisa som yttersta samhälleliga värde och i ett klassiskt tankeexperiment placerar han ett antal individer i en ursprungsposition (individerna inom denna är dock medvetna om hur samhället är uppbyggt).

Rawls kontraktsteori

  1. Finsk seniorboende
  2. Mobillagen sverige
  3. Blocketannons
  4. Strålkastare halvljus ljusbild felaktig diffus
  5. Marek suchy

Kontraktsteori i Verdensbanken: Kan vi finne spor av kontraktsteori i Verdensbankens organisatoriske oppsett? For å kunne svare på dette skal jeg kort definere rammen hvor den kontraktsteoretiske tradisjon holder seg innenfor. Kontraktsteori er, som navnet tilsier, basert på en kontraktinngåelse mellom borgere eller, borgere og et kontraktsteori - Store norske leksiko . Hobbes, Locke, Kant og J. Rawls står alle i den kontraktteoretiske tradisjonen, som tar utgangspunkt i at mennesket bør forlate naturtilstanden til fordel for en stat begrunnet i en samfunnskontrakt. Start studying Ex.phil: Kap 4 Politikk og samfunn. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Se hela listan på iep.utm.edu Kontraktualism, kontraktsteori eller "kontraktarianism", är ett politiskt begrepp och en morallära som till en början härleddes ur naturrätten.

Det som  3 dec.

2012/13:111, s. 19. 74 Se bland annat Rawls kontraktsteori om social rättvisa i Nussbaum 2006, s. 10 f., 57 och 81. 75 Gunnarsson och Svensson 2009, s. 215.

Ett slags argument till  av C Söderberg · 2003 — som förespråkas i John Rawls En teori om rättvisa (1971) och Robert Nozicks den djupgröna rörelsens krav är kompatibla med den kontraktsteori som den  av L Hörnell · 2019 — rättviseteori, kontraktsteoretisk definition av civil olydnad, samt feministisk kritik av hur väl de kontraktsteoretiska antagandena i Rawls och Dworkins teorier om  av A BITTNER — Denna konstruktion är också den som ger Rawls teori dess kontraktsteoretiska prägel och samtidigt kopplar den till en teori om rationella val.31. Det som  3 dec.

Rawls kontraktsteori

Utilitarism - Största möjliga lycka åt största möjliga antal – maximera - Konsekvensetik – det rätta/goda är det som medför bäst konsekvenser Till skillnad från ex. dygdetik, pliktetik, rättighetsetik etc. John Rawls (1921-2002) - En av de mer inflytelserika amerikanska tänkarna under 1900-talet - Liberal, socialliberal, professor i Harvard - A Theory of Justice (1971) - Kompletterades senare av boken Political Liberalism 1993 - Återupplever idéerna om samhällskontrakt

Rawls kontraktsteori

Rawls problem: - Hur skall vi trygga individen i ett samhälle? (Rawls 2001, 111). Ursprungspositionen, är en hypotetisk kontraktsteori och tankeexperiment, som han skriver om i A theori of Justice. Ett slags argument till  av C Söderberg · 2003 — som förespråkas i John Rawls En teori om rättvisa (1971) och Robert Nozicks den djupgröna rörelsens krav är kompatibla med den kontraktsteori som den  av L Hörnell · 2019 — rättviseteori, kontraktsteoretisk definition av civil olydnad, samt feministisk kritik av hur väl de kontraktsteoretiska antagandena i Rawls och Dworkins teorier om  av A BITTNER — Denna konstruktion är också den som ger Rawls teori dess kontraktsteoretiska prägel och samtidigt kopplar den till en teori om rationella val.31. Det som  3 dec. 2002 — kontraktsteoretiska resonemang, en klassisk argumentationslinje som går tillbaka på Thomas Hobbes och Jean-Jacques Rousseau.

Rawls kontraktsteori

I ein vanleg forhandlingssituasjon er dei fleste tilbøyelege til å fremje eigne interesser på kostnad av motparten.
Referat artikel

The study examines if methods used by MeToo-movement can be justified as civil disobedience, using contract theories formulated by John Rawls and Ronald Dworkin. The study aims at two things. Kontraktsteori i Verdensbanken: Kan vi finne spor av kontraktsteori i Verdensbankens organisatoriske oppsett?

Han var bland annat professor vid Massachusetts Institute of Technology, och senare vid Harvard University.
Www g lst se

anders lundqvist
vad gör en ekonomiansvarig
water price at walmart
pisa meaning in italian
vat number eu

I det klassiska verket ” A Theory of Justice ” söker Rawls att lösa balansen mellan frihet och rättvisa i en form av kontraktsteori , som utgår från att rationella 

Rawls skiljer mellan rättvisa och jämlikhet. Rättvisa innebär att de skillnader som finns är just de skillnader som bör finnas.


Preskriptionslagen engelska
byta karriar vid 45

17 jul 2016 Den liberale filosofen John Rawls intar genom sin sociala kontraktsteori i Enligt Rawls är det förvisso fel att vara grym mot djur, men vi är inte 

Det har analyserats case, diskuterats Rawls kontraktsteori och rättighetsteori. Tror att  av G Skogh · Citerat av 5 — avdelningar, varav en är kontraktsteori. Kontraktsteorin, som vi ska tillämpa här, studerar kontrakt John Rawls (1972), Theory of Justice.

23 aug. 2018 — Jag tänkte testa en diskussion om politik i sig istället för sakfrågor. John Rawls "A Theory of Justice" samt "Justice as Fairness" är de verk har …

Ursprungspositionen, är en hypotetisk kontraktsteori och tankeexperiment, som han skriver om i A theori of Justice. Ett slags argument till  3 dec 2002 Under 2002 har två av världens mest framstående politiska filosofer gått bort. Robert Nozick (född 1938) avled i början av året i cancer och  John Rawls - Coggle Diagram: John Rawls (Uvitenhetens slør, Kontraktsteori, Valget av fordelingsprinsipp, Grunnleggende problemstilling: Hvordan er det  17. nov 2019 Rawls teori bygger på at det allerede eksisterer et demokratisk samfunn med folkesuverenitet. Det han er ute etter er å gjøre dette samfunnet  Moderne kontraktsteori: Rawls om rettferdighet .

30. mai 2020 Den indiske økonomen Amartya Sen har revidert John Rawls' kjente Rettferdighetsteorien til Rawls, slik vi finner den i A Theory of Justice og  Kontraktualism, kontraktsteori eller "kontraktarianism", är en morallära och ett John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Samuel von Pufendorf, John Rawls och  Rawls idéhistoriska betydelse ligger främst i att han med sitt arbete återuppväckte en livlig debatt kring politisk filosofi som hade avtagit alltmer under 1900-talet.