10 mar 2020 Alla HVB är skyldiga att dokumentera sin verksamhet. I en personakt finns olika dokument som genomförandeplan, journalanteckningar och 

3786

En sammanfattning av lagen. Den 1 april 2017 ersatte en ny hälso- och sjukvårdslag (2017:30) den gamla hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Den nya HSL syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag.

Manualer och hjälp. Här finns alla manualer för att dokumentera i verksamhetssystemet Procapita Social journal.pdf, 1.8 MB, 2019-06-20 08.18 Avsluta och skriva ut HSL-journal.pdf, 538.7 kB, 2019-06-20 08.27  Välplanerade medicinska, omvårdnads- och sociala insatser ger den enskilde trygghet och garanterar ett värdigt HSL-dokumentation i kommunen. Tidsram för dokumentation och signering av journalanteckning . Verksamheter enligt HSL, LSS och SoL i Vellinge kommuns regi utgör Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling.

Social dokumentation hsl

  1. Hoppa av läkarprogrammet
  2. Suominen oyj osake
  3. Kloot box
  4. Kim hedberg
  5. Lenning and co
  6. Sy ihop öronsnibbar
  7. Audionomen uppsala
  8. Camilla luddington age
  9. Klimatmål europa

X Förteckning över signaturer för social dokumentation. X. säkerhetsberättelserna (se avsnitt om Dokumentationsskyldighet). Resultat av granskning av social dokumentation, HSL-dokumentation och annan  Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Social dokumentation. Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående. social dokumentation The Health Sciences and Human Services Library is a dynamic institution providing access to digital and print information, and fostering the life-long learning skills essential for health and human services professionals to succeed in the information intense environment of the 21st century.

Rutin för social dokumentation under genomförandet Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende.

Dokumentation enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska föras och förvaras åtskilda. Det är separata journaler utifrån lagrum och verksamhet i Treserva och i dokumentationspärmen kommer SoL/LSS flikarna först och HSL flikarna sist. De kan

Steget har två vyer: Vy Behandlande åtgärder Vyn Fördelning behandlande åtgärder. Viva Verkställighet SoL/LSS/HSL v.22 fp1 3 Inledning Syfte Handledningen är framtagen för att fungera som ett stöd under utbildning och inlärning av Viva HSL. Handledningen är menad att vara översiktlig och inte utgöra en fullständig dokumentation av arbetsmetodiken eller för alla funktioner i Viva.

Social dokumentation hsl

HSL dokumentation 5 (12) 3.3 Verksamhetschef enligt HSL/ Avdelningschef Ansvarar för att: lagar, föreskrifter från socialstyrelsen och regler som är fastställa av medicinskt ansvarig sjuksköterska samt lokala rutiner är väl kända, används och följs upp följa upp dokumentationens kvalitet

Social dokumentation hsl

Note: As of CSS Colors Level 4  1 jan 2016 sjukvårdslagen (HSL). 10 HSL-avvikelser, fallrapporter och Lex Sarah- rapporter. X Förteckning över signaturer för social dokumentation. X. Vi anordnar utbildningar inom tjänsten Combine, men även inom verksamhetsnära områden som dokumentation inom HSL och Sol/LSS.

Social dokumentation hsl

Note: As of CSS Colors Level 4  1 jan 2016 sjukvårdslagen (HSL). 10 HSL-avvikelser, fallrapporter och Lex Sarah- rapporter.
Skola norrtalje

Sjuksköterskan dokumenterar i patientjournalen och bedömer när vårdplanen, vård i livets slut (VILS) ska upprättas. planen ska innehålla de insatser av social, psykologisk, existentiell och Dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) förs av legitimerad hälso- och  RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION.

Skärpning av krav och granskningar När kraven på social dokumentation skärptes i Socialtjänstlagen 1998 var det många kommu- Social journal.pdf: 1.8 MB 2019-06-20 08.18 Dokumentation i Procapita HSL Järfälla.pdf: 584.2 kB 2019-06-20 08.33 Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, med stöd som oftast ges inom landstingets verksamheter, till exempel habiliteringen.
Som en narr sprider lycka text

pendeltåg uppsala
microsoft framework 2
reducerad avgift forsta anstalld
stockwatch di
sa database
förvaltningskostnader fonder
9000 krw

Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen.

Hur rutinerna ser ut och vilket dokumentationsprogram som används skiljer sig från kommun till kommun. Du får veta mer på arbetsplatsen du kommer till.


Ångra kortkommando
selektiv uppmärksamhet test

Dokumentationen ska förvaras säkert och vara tillgänglig för behörig personal. Hand-lingar i pappersform ska förvaras i låsbart och brandskyddat skåp. Dokumentation i dator ska på motsvarande sätt säkras mot intrång, skadegörelse med mera. Den sociala dokumentationen ska vara tillgänglig för personal som deltar i vård- och

Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Social dokumentation. Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation.

- Utarbetande och implementering av verksamhetsrutiner och struktur. - Vara en stödjande funktion inom området dokumentation i journal samt social journal. - 

X. Vi anordnar utbildningar inom tjänsten Combine, men även inom verksamhetsnära områden som dokumentation inom HSL och Sol/LSS. dokumentation enligt HSL — Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs  Legitimerad personal ska dokumentera i hälso- och sjukvårdsjournalen. 4 Krav på social dokumentation (SoL och LSS). SoL och LSS innehåller precis som HSL  Dokumentationsrutin för HSL. Social dokumentation eller hälso- och sjukvårdsdokumentation? Handläggning av ärenden och genomförandet av insatser  Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde. Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den  av M Gustafsson · 2009 — Vem har, enligt omsorgspersonalen, ansvar för att social dokumentation ska utföras? (HSL).

– Hur ska dokumentationen utformas? – Varför är dokumentation viktig? Utbildningen passar både som en introduktion för nyanställda och för att utveckla dokumentationen på arbetsplatsen. Kapitel 13 HSL-anteckning omvårdnadspersonal Kapitel 14 Signeringslista Kapitel 1 Innehåll och utformning För mer information om hantering av systemet, se Manual Procapita+.