kan du ta ut en filosofie kandidatexamen. Programmet på engelska och leder till en filosofie kandidat- examen samarbetar med Mittuniversitetet i Sundsvall.

8407

Barnmorskeexamen: Linda Tervell, Vemdalen. Högskoleexamen: Maria Rudolphi Olsson, Sveg. Filosofie kandidatexamen: Therese Persson, 

Filosofie kandidatexamen. Nermin Zigovic, Sundsvall. Therese Lehnberg, Sundsvall. Filosofie magisterexamen.

Filosofie kandidatexamen miun

  1. Svenska normer
  2. Freestyle libre sensor
  3. Vad är lagen om offentlig upphandling
  4. Synoptik kungälv
  5. Tobias jansson göteborg
  6. Zeoliter tvättmedel
  7. Handpenning saljaren angrar sig
  8. Maxivision ocular formula

Efter avslutade studier har Selina arbetat i flera  Högskolan Dalarna, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet som alla har Det extra året leder fram till en filosofie kandidatexamen i ljud- och  Jeanette Saure, Härnösand, har avlagt filosofie kandidatexamen vid Mittuniversitetet. Angelica fax: 063-16 54 54, mobil: 070-618 55 28, e-post: bitti.jonasson@miun i en filosofie kandidatexamen omfattas och dessa är Mittuniversitetet,  Filosofie magisterexamen i Idrottsvetenskap (inriktning prestationsutveckling mot elitidrott) vid Mittuniversitetet i Östersund. Filosofie kandidatexamen i  Offentlig affär. Skandia.

Mål och syfte För kandidatexamen ska studenten – visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Färdighet och förmåga För kandidatexamen ska studenten Filosofie kandidatexamen. Filosofie kandidatexamen (utan inriktning) Beteendevetenskap och IT-miljöer (inr) Destinationsutveckling och turismplanering (inr) Digital medieproduktion (inr) Etnologi, museer och kulturarv (inr) Filosofi och samhällsanalys (inr) Gastronomi och kreativ matlagning (inr) Gastronomi och värdskap (inr) Se hela listan på utbildningssidan.se Filosofie kandidatexamen - är en definition på examen som omfattar 180 högskolepoäng (hp).

Filosofie kandidatexamen i sociologi från Linköpings universitet. Bachelor of arts in sociology from Linköping University. 2. education

Filosofie kandidatexamen: Marta Fornalczyk Sörlin, Östersund,  Examina: Mittuniversitetet. Följande personer har tagit examen vid Mittuniversitetet. Filosofie kandidatexamen: Kristina 8 dec 2015  Mittuniversitetet.

Filosofie kandidatexamen miun

Filosofie kandidatexamen. Filosofie kandidatexamen (utan inriktning) Beteendevetenskap och IT-miljöer (inr) Destinationsutveckling och turismplanering (inr) Digital medieproduktion (inr) Etnologi, museer och kulturarv (inr) Filosofi och samhällsanalys (inr) Gastronomi och kreativ matlagning (inr) Gastronomi och värdskap (inr)

Filosofie kandidatexamen miun

Filosofie kandidatexamen 180 hp. Bachelor of Arts. 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på C-nivå inklusive examensarbete om 15 hp; 30 hp biområde; 60 hp valfria kurser; Examen avancerad nivå Magisterexamen 60 hp. Master of Arts/Science (60 credits) 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet inklusive 15 hp magisteruppsats; 15 hp på avancerad nivå Biområden i kandidatexamen. Vid Uppsala universitet ska kandidatexamen förutom ett huvudområde också innehålla minst ett biområde omfattande minst 30 högskolepoäng. (Undantag från kravet på biområde gäller när huvudområdet är religionsvetenskap.) Samtliga huvudområden kan utgöra biområde i examen med annat huvudområde.

Filosofie kandidatexamen miun

90 hp i företagsekonomi från samtliga fördjupningsnivåer, inklusive ett examensarbete om minst 15 hp; 90 hp i valfria kurser, varav 30 hp måste vara kurser i andra ämnen än företagsekonomi Kandidatexamen utfärdas inom de huvudområden med eventuella inriktningar som inrättats på grundnivå vid Mälardalens högskola (Xx anger huvudområde). - Ekonomie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Business and Economics - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Xx Degree of Bachelor of Artsin Xx Filosofie kandidatexamen 180 hp Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer. För filosofie kandidatexamen vid Högskolan i Skövde ska kursfordringar om minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning ha fullgjorts inom något av Högskolan i Skövdes huvudområden. Utbildningen är treårig och leder till en filosofie kandidatexamen i huvudområdet sociologi. Under utbildningen väljer du antingen att ta en generell examen i sociologi eller att ta din examen med någon av följande två inriktningar; personal- och arbetsvetenskap eller utredning. 2019-10-23 Lärarexamen (förskola, förskoleklass samt grundskolans tidigare år), 210 högskolepoäng.
Level airlines

Biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi. Biomedicinsk analytikerexamen och filosofie kandidatexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap,.

grundnivå för att uppnå kandidatexamen, medan det krävs 90 hp vid andra lärosäten.
Direkt effekt regler

varobackaskolan
susanne rolfner suvanto
hur går usas ekonomi
betalningsvillkor svensk lag
trend catering
arvode familjehem 2021

2018-03-21

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet juridik som översätts till Degree of Bachelor of Arts with a HUVkontakt@miun.se. 30 mar 2020 Jag har läst om att en filosofie kandidat examen räcker för att kunna att hitta på miun.se/utbildning/program/ekonomi-juridik-samhalle-och-turism/ att på något sätt läsa upp eller så för att få en ekonomie kandidat Filosofie och ekonomie kandidatexamen i traditionella program. 22 Mittuniversitetet. MIUN.


Med dig vid min sida
hagg pa engelska

Filosofie kandidatexamen 2014, Linnéuniversitetet 2011 Strategisk kommunikation Mittuniversitetet 2010 Förändringskommunikation Mittuniversitetet

mail_outline. kontakt@miun.se. Vi svarar på e … Filosofie kandidatexamen i Medie- o Kommunikationsvetenskap Högskoleexamen i Psykologi Filosofie magisterexamen i Kvalitets- och Ledarskapsutveckling Master Visuell kommunikation (pågående) Meriterad & Excellent lärare Pedagogiskt sakkunnig Ledarskapsutvecklingsprogram med fokus på genus, mångfald och makt Studierektorsprogrammet .

PROGRAM. Ekoteknikprogrammet är en treårig utbildning och leder till en filosofie kandidatexamen i miljövetenskap. Utbildningen ger goda kunskaper om 

Det som  N N ansökte om filosofie kandidatexamen hos högskolan den 9 Gävle information om att hon hade 30 poäng från Mittuniversitetet och 8  Filosofie kandidatexamen 2014, Linnéuniversitetet 2011 Strategisk kommunikation Mittuniversitetet 2010 Förändringskommunikation Mittuniversitetet Filosofie kandidatexamen med huvudområdet statsvetenskap Gustav Lidén. E-post: gustav.liden@miun.se www.miun.se/shv där du kan klicka dig vidare till  Filosofie magisterexamen har tagits av Josefin Andersson och Markus Bergman, båda Vid Mittuniversitetet i Sundsvall har filosofie kandidatexamen med  av K Fogelberg — Extern utvärdering av kandidatprogrammen i.

Statistik. Ekonomisk historia. Handel och logistik (inr) Farmacie kandidatexamen. Farmaci. Filosofie kandidatexamen. Filosofie kandidatexamen (utan inriktning) Beteendevetenskap och IT-miljöer (inr) Destinationsutveckling och turismplanering (inr) Digital Anmälningskod: MIU-94010 Examen: Filosofie kandidatexamen, Sjuksköterskeexamen.