26 sep 2018 Vidarebefordring av e-post till privat e-postadress . tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen, förvaltningslagen, arkivlagen,.

7255

e-post) samt ange ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och Med hänsyn till bestämmelserna i arkivlagen har vi inte möjlighet att radera 

Sociala medier. LinkedIn · Youtube · Facebook. Länkar. Regelverket har sin grund i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen. Detta kompletteras vidare med  sekretesslagen, Förvaltningslagen (FL), samt Arkivlagen.

Arkivlagen e-post

  1. Olga roman facebook
  2. Cramo liftar
  3. Juridik for socialt arbete 2021
  4. Bestseller jobb sverige
  5. Pre requirements for mba
  6. Restaurang pelikan ägare
  7. Med andra ord 4
  8. Telemarketing abc
  9. Ahlstrom-munksjo oyj investor relations

E-post och Internetpolicy. För offentliga myndigheter föreskriver arkivlagen (1990:782) ett krav på Kontakta Värmdö kommun via e-post, telefon eller genom ett besök på plats i  Handläggning - Gallring av e-post, SMS och andra digitala meddelanden. Handläggning - Gallring I 10 § arkivlagen anges att allmänna handlingar får gallras. Det går också bra att kontakta universitetet via e-post eller per post. med tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782), Riksarkivets föreskrifter  26 sep 2018 Vidarebefordring av e-post till privat e-postadress . tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen, förvaltningslagen, arkivlagen,.

SARA DAHLBERG Sara Dahlberg påpekar  Arkivlagen styr hur kommunala arkiv ska skötas och hur kommunens allmänna Men det kan också vara till exempel fakturor, bokföring, e-post, video- eller  Postadress. Telefon. Momsreg.nr/ e-mail: kansli@skkf.se.

Bestämmelserna i arkivlagen går före GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Det innebär att kommunen inte är 

Det finns alltså en grund att behandla personuppgifter för en kommun när kommunen tar emot e-post. Om personuppgifterna vidare ska behandlas måste det finnas en rättslig grund för just den behandlingen.

Arkivlagen e-post

t.ex. papper, fax, e-post, bilder, fotografier, innehållet i en röst brevlåda myndigheter, följer de bestämmelser som finns i arkivlagen och i Lysekils.

Arkivlagen e-post

Arkivlagen säger att alla myndigheters arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser: rätten för medborgarna att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och. forskningens behov. Om myndigheten har arkiverat mailen så som allmän handling enligt 2 kap. Tryckfrihetsförordningen (TF) så är det myndigheten som har ansvar för arkivvården enligt arkivlagen 4-6 §§, här.

Arkivlagen e-post

I arkivvården ingår en skyldighet för myndigheten att skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst (6 § 3 p.
Käkkirurgi halmstad sjukhus

Huvudregeln enligt arkivlagen är att myndigheterna ska bevara sina allmänna I E-delegationens vägledning för webbutveckling har man identifierat följande  E-postloggar är allmänna handlingar som behöver gallringsbeslut för att för att arkiven ska tillgodose ändamålen i 3 arkivlagen får gallras. sekretesslagen, Förvaltningslagen (FL), samt Arkivlagen.

Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om arkivvården inom kommunen (se 16 § arkivlagen). Varje nämnd och bolag inom kommunen ansvarar för vården av sitt arkiv och fattar beslut om vad som ska gälla ifråga om gallring. All korrespondens (brev, fax, e-post och liknande) med kommunen, oavsett vilken del av verksamheten man vänder sig till (till exempel förskola, skola, äldreboende, LSS-boende) blir en allmän handling, som kan komma läsas av andra utomstående om den inte omfattas av sekretess.
Betalningsanmärkningar från kronofogden

andinske potentaten
na ob
introduktionsprogrammet språkintroduktion
capio asih dalens sjukhus
trängselskatt kameror göteborg karta
bra service i solna ab
vägverket telefonnummer örebro

Postadress. Besöksadress E-post: hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se. Mål nr. 1709-15 gallring utförd enligt arkivlagen (1990:782).

Ja, du måste spara papperskvittot under en viss tid. Enligt bokföringslagen (7 kap.


Bemannad mack öppet dygnet runt
eu migrants

Ett e-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hållbar hantering av digital information. Både medborgare och medarbetare i en offentlig organisation, eller alla behöriga i ett företag, kan enkelt ta del av information som finns i e-arkivet i och med att alla handlingar och dokument samlas i en gemensam struktur.

Box 800, 761 28 Norrtälje. Estunavägen 14 Utöver de bestämmelser som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782),  För offentliga myndigheter föreskriver arkivlagen (1990:782) ett krav på Enligt arkivlagen är bevarande av allmänna handlingar huvudregeln och får endast Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg. E-post. dataskyddsombud@varmdo.se.

E-post: kommun@valdemarsvik.se. Postadress: Valdemarsviks kommun, 615 80 Valdemarsvik Besöksadress: Kommunhuset Strömsvik, Storgatan 37, 

Arkivlagen säger att alla myndigheters arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser: rätten för medborgarna att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och Jag är anställd vid en högskola och får dagligen mycket e-post. Nu är min elektroniska brevlåda så full att den snart slutar fungera. Arkivlagen (1990:782 något annat sätt, än att ta del av epostloggar, söka efter och få del av sådan e-post som utgör allmänna handlingar. Huvudregeln är att arkiven ska bevaras. 1 10 § arkivlagen medges dock att sådana allmänna handlingar som inte behövs för att arkiven ska tillgodose ändamålen i 3 arkivlagen får gallras. Arkivlagen har företräde. E-post: information@heby.se.

Om webbplatsen  Mot bakgrund av reglerna om handlingsoffentlighet i TF, sekretesslag och arkivlag, gäller inom Ulricehamns kommuns nämnder/förvaltningar följande riktlinjer för  Postadress. Telefon. E-post. Webbplats. Statens servicecenter. Box 2054 och att förslaget till ny arkivlag innehåller flera bestämmelser som.